Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Banovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Općinski sud u Banovićima izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

 

  • Uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak
  • Uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavano
  • Uvjernje da određenom licu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti
  • Uvjerenje da za određeno lice ne postoji dug u registru novčanih kazni
  • Uvjerenje da određeno lice nije lišeno roditeljskog prava
  • Uvjenje da se protiv određenog lica nije vodio postupak lišenja poslovne sposobnosti
  • Potvrda o vođenju-nevođenju postupka pred sudom
  • Uvjerenja i potvrde iz domena Zemljišno-knjižnog ureda
  • Ostala uvjerenja i potvrde koje se tiču podataka o poslovima iz nadležnosti ovog suda

Uvjerenja i potvrde u Općinskom sudu u Banovićima izdaju se svaki radni dan u periodu od 07:30 do 16:00 sati

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi (u skladu sa Zakonom o sudskim taksama TK). Obrasce za pojedine molbe i zahtjeve možete preuzeti na recepciji suda.

Popunjene molbe i zahtjeve za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati sudske takse predaju se u prijemnoj kancelariji pisarnice suda. Izuzetak su uvjerenja i potvrde iz nadležnosti Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove za koje se molbe predaju u prijemnu kancelariju Zemljišni-knjižnog ureda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh