Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Banovićima

Kako doći do zemljišno-knjižnog izvadka?

Jedan od češćih zahtjeva upućenih ZK uredu je zahtjev za izdavanje zemljišno-knjižnog izvadka, koji je strankama potreban kao dokaz vlasništva na nekretninama, bilo radi prodaje, poklona, zamjene, opterećenja i sl.

Zemljišno-knjižni izvadak se izdaje na zahtjev stranke u kome je potrebno navesti podatke o vlasniku nekretnine, broj parcele ( po novom premjeru, ukoliko ne znate novi broj parcele za identifikaciju se obratite katastru nekretnina Općine Banovići),broj zk uloška i katastarsku općinu.

Uz zahtjev potrebno je priložiti dokaz o uplati takse u iznosu od 10,00 KM

Od plaćanja sudske takse u skladu sa Zakonom o sudskim taksama TK oslobođeni su: državni organi, porodice šehida i poginulih boraca, RVI sa i preko 50% invaliditeta, a pola iznosa takse plaćaju nezaposleni demobilisani borci OS BiH koji su u OS BiH proveli neprekidno najmanje 2 godine, uz prezentaciju dokaza.   


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh