Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Banovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Zemljišno-knjižni ured

Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je Zemljišnoknjižnom uredu predati zahtjev (prijedlog )za upis i potrebne isprave .
Važno je napomenuti značaj predaje uredno popunjenog prijedloga za upis sa svim potrebnim ispravama, kako se isti zahtjev ( prijedllog ) ne bi odbacio ili odbio kao neosnovan.
Na temelju uredno popunjenog i potpunog zahtjeva ( prijedloga ) za upis pokreće se postupak, ali o tome ne ovisi odluka zemljišnoknjižnog suda hoće li rješenjem dopustiti upis vlasništva u zemljišne knjige. Odluka suda temelji se na stanju utvrđenom u zemljišnoj knjizi u času podnošenja Zahtjeva (Prijedloga) za upis i ispravama koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u zemljišnu knjigu.

Prije predaje zahtjeva za upis potrebno je utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu.
Da bi isprava(ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura, površina).
Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u skladu sa zakonom.

Odnosno isprave sačinjene od strane Notara u skladu sa Zakonom o natarima

 

Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

Ugovor o poklonu, ugovor o prodaji i ugovor o zamjeni

- Zahtjev,
- Ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet nekretnina,
- Dokaz o uplati sudske takse

Dioba nekretnina

- Zahtjev,
- Pravosnažno sudsko rješenje,
- Ugovor o diobi,
- Dokaz o uplati sudske takse

Ugovor o doživotnom izdržavanju (predbilježba, zabilježba)

- Zahtjev,
- Ugovor o doživotnom izdržavanju,
- Dokaz o uplati sudske takse

Ugovor o doživotnom izdržavanju (uknjižba)

- Zahtjev,
- Ugovor o doživotnom izdržavanju obrađen od strane Porezne uprave,
- Izvod iz matične knjige umrlih,
- Dokaz o uplati sudske takse

Hipoteka

- Zahtjev,
- Isprava koja je osnov za upis ,
- Dokaz o uplati sudske takse.

Brisanje hipoteke

- Zahtjev,
- Pravosnažno sudsko rješenje,
- Brisovnica banke povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora

- Dokaz o uplati sudske takse

Odluka suda (presuda, rješenje)

- Zahtjev

- Pravosnažna sudska odluka obrađena od strane Porezne uprave

- Dokaz o uplati sudske takse

Odluka organa uprave

- Zahtjev

- Pravosnažna odluka organa uprave obrađena od strane Porezne uprave

- Dokaz o uplati sudske takse

Uvjerenje ili potvrde

- Zahtjev
- Dokaz o uplati sudske takse

 

Taksa se plaća na osnovu Zakona o sudskim taksama TK, Službene novine TK br. 5/99

Žiro račin broj 1321000256000080

Vrsta prihoda: 722221

Svrha doznake: Sudska taksa

Primalac: Budžet TK
Općina: 001


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh